Laboratorium

BAUFERTLAB

Baufert lab

Baufert dysponuje laboratorium , które zajmuję się prowadzeniem badań betonu, mieszanki oraz surowców. W ramach uzyskanej certyfikacji ZKP posiadamy również pion technologiczny, który czuwa nad jakością produkowanych pigmentów żelazowych.

Ponadto prowadzimy badania doświadczalno-rozwoje z możliwością zastosowania szeroko pojętej chemii w naszych produktach.

Na zlecenie naszych partnerów laboratorium opracowuje specjalne receptury mieszanek betonowych pod konkretne inwestycje.

Posiadamy również mobilne laboratorium przystosowane do kontroli jakości mieszanki i pobierania próbek betonu na budowach.

Laboratorium prowadzi również badania surowców w tym kruszyw i domieszek. Utrzymujemy stały kontakt z działami technologicznymi dostawców w celu optymalizacji jakości składników betonu

Zakres badawczy

Mieszanka betonowa:

 • badanie konsystencji metodą stożka opadowego
 • badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczenia
 • badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego
 • oznaczanie gęstości
 • badanie zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej (metoda ciśnieniowa)

Stwardniały beton:

 • badanie wytrzymałości na ściskanie
 • badanie wytrzymałości na zginanie
 • gęstość betonu
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
 • przepuszczalność wody przez beton (wodoszczelność)
 • badanie nasiąkliwości betonu
 • badanie mrozoodporności betonu