Domieszki

i dodatki do betonu

Domieszki
przyspieszające wiązanie

OPTICAL 15 (HV)

wydajna domieszka przyspieszająca proces wiązania, uplastyczniająca, upłynniająca, szczególnie polecana do produkcji prefabrykatów betonowych, elementów wibroprasowanych, betonów towarowych zwykłych jak i zapraw o przyspieszonym twardnieniu i wiązaniu

Opis

 •  Przyspiesza proces wiązania cementu
 • Poprawia urabialność mieszanki
 • Działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej
 • Powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej
 • Obniża temperaturę zamarzania zaczynu
 • Przyspiesza twardnienie
 • Skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie
 • Podnosi wodoszczelność betonu
 • Ogranicza wysychanie świeżego betonu

 

Zastosowanie

 • BETON TOWAROWY
 • PREFABRYKACJA
 • BETONY WIBROPRASOWANE

OPTICAL 35 (HV)

efektywny superplastyfikator znacznie przyspieszający proces wiązania, uplastyczniający, upłynniający, szczególnie polecany do produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych średnich i wysokich klas wytrzymałościowych jak i zapraw o przyspieszonym twardnieniu i wiązaniu

Opis

 • Przyspiesza proces wiązania cementu
 •  Poprawia urabialność mieszanki
 •  Znacznie upłynnia mieszankę
 •  Znacznie poprawia pompowalność
 •  Wygładza powierzchnie elementów
 •  Działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej
 •  Powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej
 •  Obniża temperaturę zamarzania zaczynu
 •  Przyspiesza twardnienie«
 •  Skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie
 •  Podnosi wodoszczelność betonu

 

 

 

Zastosowanie

 • BETON TOWAROWY
 • PREFABRYKACJA

OPTICAL 55 (HV)

efektywny superplastyfikator pomagający uzyskać beton o podwyższonym stopniu wodoszczelności. Przeznaczony do wszystkich typów betonowania.

Opis

 • Podnosi wodoszczelność betonu
 • Zamyka pory kapilarne
 • Poprawia urabialność mieszanki
 • Powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej
 • Działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej
 • Przyspiesza twardnienie
 • Skraca czas oczekiwania na rozszalowanie
 • Zapewnia szybszą rotację form i szalunków
 • Poprawia pompowalność
 • Mie zmienia barwy betonu
 • Zapobiega białym wykwitom

 

Zastosowanie

 • beton towarowy

 

OPTICAL 25 (HV)

domieszka przyspieszająca proces wiązania, uplastyczniająca, upłynniająca, szczególnie polecana do produkcji betonów towarowych.

Opis

 • Przyspiesza proces wiązania cementu
 • Poprawia urabialność mieszanki
 • Działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej
 • Powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej
 • Posiada dobre właściwości uplastyczniające
 • Przyspiesza twardnienie
 • Skraca czas oczekiwania na rozszalowanie
 • Podnosi wodoszczelność betonu«
 • Ogranicza wysychanie świeżego betonu
 • Podnosi temperaturę hydratacji


 

 

Zastosowanie

 • BETON TOWAROWY
 • PREFABRYKACJA

OPTICAL 30 (HV)

efektywny superplastyfikator przyspieszający proces wiązania, uplastyczniający, mocno upłynniający, szczególnie polecany do produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych jak i zapraw o przyspieszonym twardnieniu i wiązaniu

Opis

 • Przyspiesza proces wiązania cementu
 • Poprawia urabialność mieszanki
 • Mocno upłynnia mieszankę
 • Znacznie poprawia pompowalność
 • Wygładza powierzchnie elementów
 • Działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej
 • Powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej
 • Obniża temperaturę zamarzania zaczynu
 • Przyspiesza twardnienie
 • Skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie

Zastosowanie

 • beton towarowy
 • prefabrykacja

OPTICAL 40 (HV)

efektywny superplastyfikator znacznie przyspieszający proces wiązania, uplastyczniający, mocno upłynniający, szczególnie polecany do produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych jak i zapraw o przyspieszonym twardnieniu i wiązaniu

Opis

 • Przyspiesza proces wiązania cementu
 • Poprawia urabialność mieszanki
 • Mocno upłynnia mieszankę
 • Znacznie poprawia pompowalność
 • Wygładza powierzchnie elementów
 • Działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej
 • Powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej
 • Obniża temperaturę zamarzania zaczynu
 • Przyspiesza twardnienie
 • Skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie


 

 

 

Zastosowanie

 •  BETON TOWAROWY
 •  PREFABRYKACJA

OPTICAL 45 (HV)

efektywny superplastyfikator mocno przyspieszający proces wiązania, Przeznaczony do wszystkich typów betonowania gdzie wymagany jest bardzo szybki przyrost wytrzymałości

Opis

 

 • Przyspiesza proces wiązania cementu
 • Poprawia urabialność mieszanki
 • Powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej
 • Obniża temperaturę zamarzania zaczynu
 • Przyspiesza twardnienie
 • Skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie

Zastosowanie

 • BETON TOWAROWY
 • PREFABRYKACJA

OPTICAL 105 PREMIUM

OPTICAL 105 premium wysoce efektywna domieszka uplastyczniająca, przyspieszająca proces wiązania betonu, zwiększająca gęstość. Szczególnie polecana do produkcji prefabrykatów betonowych z mieszanek o konsystencji S1 w tym: elementów wibrowanych, wibroprasowanych

Opis

 • Zwiększa gęstość i końcową wytrzymałość
 • Zdecydowanie poprawia mrozoodporność
 • Przyspiesza proces wiązania cementu
 • Zdecydowanie poprawia urabialność mieszanki
 • Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
 • Powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej
 • Skraca czas zagęszczania elementu
 • Przyspiesza twardnienie
 • Obniża ilość wody zarobowej«
 • Znacząco podnosi wodoszczelność betonu

Zastosowanie

 •  BETONY WIBROPRASOWANE
 •  BETON TOWAROWY
Baufert lab

Poznaj kulisy
laboratorium

Baufert dysponuje laboratorium , które zajmuję się prowadzeniem badań betonu, mieszanki oraz surowców. W ramach uzyskanej certyfikacji ZKP posiadamy również pion technologiczny.