Domieszki

i dodatki do betonu

Domieszki
opóźniające wiązanie

ESTATEC 020 (VZ)

uniwersalna domieszka opóźniająco-uplastyczniająca do produkcji betonów towarowych i prefabrykatów betonowych przy podwyższonych temperaturach otoczenia

Opis

 • Posiada właściwości uplastyczniające
 • Spowalnia proces hydratacji cementu
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
 • Nieznacznie redukuje ilość wody zarobowej
 • Zapobiega powstawaniu rys skurczowych
 • Pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
 • Ułatwia pompowalność betonu
 • Poprawia urabialność mieszanki betonowej

 

Zastosowanie

 • BETON TOWAROWY
 •  PREFABRYKACJA

 

ESTATEC 030 (VZ)

uniwersalna domieszka opóźniająca proces wiązania betonu dobrze uplastyczniająca. Szczególnie polecana do produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych w podwyższonych temperaturach otoczenia

Opis

 • Posiada dobre właściwości uplastyczniające
 • Spowalnia proces hydratacji cementu
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
 • Zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Zapobiega powstawaniu rys skurczowych
 • Pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
 • Nie powoduje zwiększenia porowatości betonu
 • Umożliwia redukcję stosunku w/c
 • Poprawia pompowywalność mieszanki betonowej

 

Zastosowanie

 •  BETON TOWAROWY
 •  PREFABRYKACJA

 

ESTATEC 010 (VZ)

domieszka opóźniająca proces wiązania cementu. Modyfikuje reakcje hydratacji cementu, wydłużając w ten sposób czas utrzymywania konsystencji. Przeznaczona do prac betoniarskich w podwyższonych temperaturach otoczenia

Opis

 •  Eliminuje negatywne zjawiska podczas przerw w układaniu betonu
 • Spowalnia proces hydratacji cementu
 • Szczególnie przydatny przy produkcji betonów BWW
 • Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
 • Możliwość stosowania wszędzie tam gdzie należy opóźnić początek procesu wiązania
 • Zapobiega powstawaniu spękań i rys skurczowych
 • Pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
 • Nie zawiera chlorków
 • Wydłuża urabialność mieszanki

Zastosowanie

 • BETON TOWAROWY
 • REFABRYKACJA

ESTATEC 035 (VZ)

to skoncentrowana domieszka opóźniająca proces wiązania betonu, dobrze uplastyczniająca. Do betonów i zapraw które wymagają znacznego spowolnienia procesów hydratacji

Opis

 •  Posiada dobre właściwości uplastyczniające
 • Spowalnia proces hydratacji cementu
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
 • Zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Zapobiega powstawaniu rys skurczowych
 • Pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
 • Umożliwia redukcję stosunku w/c
 • Podnosi wodoszczelność betonu
 • Zapewnia dobrą urabialność świeżej mieszanki betonowej

Zastosowanie

 • BETON TOWAROWY
 • PREFABRYKACJA

ESTATEC 040 (VZ)

to wielofunkcyjny superplastyfikator opóźniający procesy hydratacji cementu, posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniająco-upłynniające. Do produkcji betonów towarowych w klasach od C16/20 do C40/50.

Opis

 •  Bardzo dobrze uplastycznia mieszankę betonową
 • Spowalnia proces hydratacji cementu
 •  Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
 • Znacząco redukuje ilość wody zarobowej
 • Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej
 • Zapobiega powstawaniu rys skurczowych
 • Pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości
 • Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej lub redukcję stosunku w/c
 • Podnosi wodoszczelność betonu

Zastosowanie

 •  BETON TOWAROWY
 •  PREFABRYKACJA

ESTATEC 045 (VZ)

skoncentrowana domieszka do zapraw budowlanych. Zapewnia doskonałą urabialność, uplastycznia i napowietrza zaprawę oraz znacząco wydłuża czas gotowości do wbudowania

Opis

 • Bardzo dobrze uplastycznia mieszankę betonową
 • Spowalnia proces hydratacji cementu
 • Eliminuje stosowanie dodatku wapna
 • Poprawia spoistość zaprawy
 • Zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Podnosi wytrzymałość na ściskanie
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Umożliwia redukcję stosunku w/c
 • Zapobiega segregacji mieszanki

 

Zastosowanie

 • BETON TOWAROWY
 • PREFABRYKACJA
Baufert lab

Poznaj kulisy
laboratorium

Baufert dysponuje laboratorium , które zajmuję się prowadzeniem badań betonu, mieszanki oraz surowców. W ramach uzyskanej certyfikacji ZKP posiadamy również pion technologiczny.