Domieszki

i dodatki do betonu

Domieszki
znacznie redukujące ilość wody / upłynniające

ESTAPLAST 12(BV)

uniwersalny i skoncentrowany plastyfikator polecany do produkcji prefabrykatów betonowych i wyrobów wibroprasowanych

Opis

 • Posiada dobre właściwości uplastyczniające
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Zwiększa wytrzymałość betonu
 • Posiada właściwości upłynniające
 • Zapewnia wzrost produktywności
 • Poprawia szczelność betonu oraz zmniejsza jego nasiąkliwość
 • Znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy zmniejszonym w/c przez co poprawiają się cechy technologiczne betonu stwardniałego
 • Poprawia trwałość wyrobów

 

Zastosowanie

 • kręgów betonowych, pokryw, rur, przepustów itp.
 • ogrodzenia betonowe
 • pustaki, bloczki betonowe
 • płytki chodnikowe, ażury
 • krawężniki obrzeża
 • galanteria betonowa
 • elementy małej architektury

ESTAPLAST 15(BV)

uniwersalny domieszka uplastyczniająca polecana do produkcji barwionych wyrobów wibroprasowanych i prefabrykatów betonowych

Opis

 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Zwiększa wytrzymałość betonu
 • Posiada dobre właściwości uplastyczniające
 • Przy zastosowaniu pigmentów pozwala uzyskać lepsze wybarwienie
 • Zapewnia wzrost produktywności
 • Poprawia szczelność betonu oraz zmniejsza jego nasiąkliwość
 • Znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy zmniejszonym w/c przez co poprawiają się cechy technologiczne betonu stwardniałego
 • Poprawia trwałość wyrobów

 

Zastosowanie

 • kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.
 • barwione w masie elementy ogrodzeń betonowych
 • płytki elewacyjne, płyty chodnikowe
 • krawężniki obrzeża
 • galanteria betonowa
 • elementy małej architektury

ESTAPLAST 35(BV)

wielofunkcyjne i skoncentrowana domieszka plastykująca do produkcji wyrobów betonowych o konsystencji K1 w tym barwionych wyrobów wibroprasowanych.

Opis

 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Zwiększa wytrzymałość końcową produkowanych elementów
 • Posiada dobre właściwości uplastyczniające
 • Przy zastosowaniu pigmentów pozwala uzyskać lepsze wybarwienie
 • Zapewnia wzrost produktywności
 • Poprawia szczelność betonu oraz zmniejsza jego nasiąkliwość
 • Poprawia urabialność świeżej mieszanki
 • Poprawia wygląd betonu i estetykę powierzchni

 

Zastosowanie

 • kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.
 • płytki elewacyjne, płyty chodnikowe
 • krawężniki obrzeża
 • galanteria betonowa
 • elementy małej architektury

VORPLAST (BV)

podstawowy plastyfikator do produkcji betonów towarowych i prefabrykatów betonowych

Opis

 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Ułatwia pompowalność betonu
 • Posiada dobre właściwości uplastyczniające
 • Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
 • Zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej
 • Poprawia szczelność betonu
 • Podnosi wodoszczelność betonu
 • Poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy zmniejszonym w/c przez co uzyskuje się wyraźnie lepsze parametry technologiczne betonu

 

Zastosowanie

 •  BETON TOWAROWY
 •  PEFABRYKACJA

VORPLAST 35 (BV)

ulepszony plastyfikator do produkcji betonów zwykłych, towarowych oraz prefabrykatów betonowych

Opis

 • Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
 • Ułatwia przepompowywanie mieszanki betonowej
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
 • Zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej lub redukcję stosunku w/c
 • Podnosi wodoszczelność betonu
   

 

Zastosowanie

 • beton towarowy
 • prefabrykacja
 • betony wibroprasowane

VORPLAST 45 (BV)

efektywny i skoncentrowany plastyfikator szczególnie polecany do produkcji betonów towarowych zwykłych i średnich klas wytrzymałościowych

Opis

 • Cechuje się doskonałym uplastycznieniem
 • Posiada właściwości upłynniające przez co znacząco ułatwia proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
 • Redukuje ilość wody zarobowej
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej lub redukcję stosunku w/c
 • Poprawia mrozoodporność

 

Zastosowanie

 •  BETON TOWAROWY
 •  PREFABRYKACJA

VORPLAST 55 (BV)

wszechstronny superplastyfikator do betonów towarowych wszystkich klas wytrzymałościowych aż do C30/37. Znajduje zastosowanie w betonach hydrotechnicznych, mrozoodpornych i drogowych

Opis

 • Posiada doskonałe właściwości uplastyczniające
 • Dobrze upłynnia mieszankę betonową przez co znacząco ułatwia proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
 • Znacząco zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej lub redukcję stosunku w/c
 • Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej

 

Zastosowanie

 •   BETON TOWAROWY
 •  PREFABRYKACJA

VORPLAST 101 (BV/FM)

uniwersalny superplastyfikator uplastyczniająco-upłynniający o właściwościach napowietrzających o normalnym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji betonów towarowych średnich i wysokich klas wytrzymałościowych odpornych na mróz, sól i środki odladzające

Opis

 • Posiada doskonałe właściwości uplastyczniające
 • Dobrze upłynnia mieszankę betonową
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Napowietrza mieszankę betonową
 • Znacząco redukuje ilość wody zarobowej
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Redukuje podciąg kapilarny w betonie
 • Znacząco poprawia mrozoodporność

 

Zastosowanie

 •  beton towarowy
 •  prefabrykacja

 

VORPLAST 102 (BV/FM)

wielofunkcyjny superplastyfikator lekko opóźniający wiązanie. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami uplastyczniająco-upłynniającymi. Znajduje zastosowanie w produkcji betonów towarowych o normalnych i średnich wytrzymałościowych. W szczególności polecany do betonów posadzkowych

Opis

 • Posiada doskonałe właściwości uplastyczniające
 • Dobrze upłynnia mieszankę betonową
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości
 • Znacząco redukuje ilość wody zarobowej
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Wpływa na rozkład wydzielania się ciepła w betonie
 • Poprawia mrozoodporność

 

Zastosowanie

 •  BETON TOWAROWY
 •  PREFABRYKACJA

ESTAPLAST 45 (BV)

uniwersalny plastyfikator nowej generacji do produkcji wyrobów wibroprasowanych oraz prefabrykatów betonowych

Opis

 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Zwiększa wytrzymałość końcową produkowanych elementów
 • Dobrze uplastycznia mieszankę betonową
 • Redukuje ilość wody zarobowej
 • Zdecydowanie ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Pozwala zredukować cement lub zapewnia przyrost wytrzymałości
 • Zapewnia wzrost produktywności
 • Poprawia szczelność betonu
 • Skraca czas twardnienia

Zastosowanie

 • kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.
 • płytki elewacyjne, płyty chodnikowe
 • krawężniki, obrzeża
 • prefabrykaty betonowe«
 • elementy wymagające szybkiego rozszalowania
 • galanteria betonowa

ESTAPLAST 50 (BV)

uniwersalny domieszka uplastyczniająco-upłynniająca, redukująca ilość wody zarobowej. Tworzy w betonie nowoczesną strukturę molekularna zapewniając wysokie przyrosty wytrzymałości . Wielofunkcyjna domieszka ESTAPLAST 50(BV) jest „chemią” nowej generacji przeznaczoną do elementów betonowych zagęszczanych mechanicznie

Opis

 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Zwiększa wytrzymałość wczesną i końcową
 • Dobrze uplastycznia mieszankę betonową
 • Redukuje ilość wody zarobowej
 • Posiada właściwości upłynniające
 • Zdecydowanie ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Pozwala zredukować cement
 • Zapewnia wzrost produktywności
 • Poprawia szczelność betonu
 • Skraca czas twardnienia
 • Poprawia wygląd betonu i estetykę powierzchni

Zastosowanie

 • kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.
 • płytki elewacyjne, płyty chodnikowe
 • krawężniki obrzeża
 • prefabrykaty betonowe
 • elementy wymagające szybkiego rozszalowania
 • galanteria betonowa

ESTAPLAST 55 premium

uniwersalny domieszka uplastyczniająco-upłynniająca, redukująca ilość wody zarobowej. Tworzy w betonie nowoczesną strukturę molekularna zapewniając wysokie przyrosty wytrzymałości . Wielofunkcyjna domieszka ESTAPLAST 55premium jest „chemią” nowej generacji przeznaczoną do elementów betonowych zagęszczanych mechanicznie

Opis

 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Zwiększa wytrzymałość wczesną i końcową
 • Dobrze uplastycznia mieszankę betonową
 • Redukuje ilość wody zarobowej
 • Posiada właściwości upłynniające
 • Zdecydowanie ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Pozwala zredukować cement
 • Zapewnia wzrost produktywności
 • Poprawia szczelność betonu
 • Skraca czas twardnienia
 • Poprawia wygląd betonu i estetykę powierzchni

Zastosowanie

 • kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.
 • płytki elewacyjne, płyty chodnikowe
 • krawężniki obrzeża
 • prefabrykaty betonowe
 • elementy wymagające szybkiego rozszalowania
 • galanteria betonowa

ESTAPLAST 105 premium

plastyfikator o optymalnych właściwościach uplastyczniających przeznaczony do produkcji wyrobów wibroprasowanych

Opis

 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Zapewnia wzrost produktywności
 • Posiada właściwości uplastyczniające
 • Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
 • Zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Ułatwia zagęszczanie i wbudowanie mieszanki betonowej
 • Poprawia szczelność betonu
 • Podnosi wodoszczelność betonu

Zastosowanie

 • kostka brukowa
 • bloczki, pustaki ,korytka ściekowe
 • płyty chodnikowe, ażury
 • krawężniki, obrzeża«
 • galanteria betonowa
 • elementy małej architektury

VORPLAST 40(BV)

wielofunkcyjny plastyfikator do betonów wytwarzanych na miejscu budowy, towarowych oraz prefabrykatów betonowych

Opis

 • Posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające
 • Ułatwia pompowalność mieszanki betonowej
 • Posiada właściwości upłynniające
 • Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
 • Zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej lub redukcję stosunku w/c
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu

Zastosowanie

 •   BETON TOWAROWY
 •  Prefabrykacja

VORPLAST 103 (BV/FM)

jest uniwersalnym superplastyfikatorem uplastyczniająco-upłynniający o długim czasie utrzymania konsystencji. Przeznaczony do betonów wszystkich klas wytrzymałościowych od C12/15 do C 35/45

Opis

 • Posiada doskonałe właściwości uplastyczniające
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Dobrze upłynnia mieszankę betonową przez co znacząco ułatwia proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
 • Znacząco zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Wpływa na rozkład wydzielania się ciepła w betonie
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Poprawia spoistość betonu
 • Zapobiega segregacji składników mieszanki
 • Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej

Zastosowanie

 •  beton towarowy
 •  prefabrykacja

VORPLAST 110(FM)

jest domieszka dobrze upłynniającą o normalnym czasie utrzymania konsystencji. Znacznie redukującą wodę zarobową. Do betonów towarowych jak i wytwarzanych w miejscu budowy

Opis

 •  Posiada doskonałe właściwości uplastyczniające
 • Bardzo dobrze upłynnia mieszankę betonową
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
 • Zdecydowanie zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Ułatwia wbudowanie i zagęszczanie betonu
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej lub redukcję stosunku w/c
 • Poprawia mrozoodporność

Zastosowanie

 • beton towarowy
 • prefabrykacja

VORPLAST 110(FM) S

to wysoce skuteczna domieszka upłynniającą znacznie redukującą wodę zarobową o wydłużonym czasie utrzymywania konsystencji. Do betonów towarowych średnich i wysokich klas wytrzymałościowych.

Opis

 •  Posiada doskonałe właściwości uplastyczniające
 • Rewelacyjnie upłynnia mieszankę betonową
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
 • Zdecydowanie zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Ułatwia zagęszczanie betonu i jego wbudowanie
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej lub redukcję stosunku w/c

Zastosowanie

 •  BETON TOWAROWY

VORPLAST 170 F(FM)

to rewelacyjnie upłynniająca domieszka chemiczną znacznie redukującą ilość wody. Umożliwia wyprodukowanie z betonu o konsystencji F1-F2 łatwo urabialnego betonu aż do konsystencji ciekłej. Może służyć do znacznej redukcji stosunku wodno-cementowego bez zmiany konsystencji

Opis

 • Posiada dobre właściwości uplastyczniające
 • Rewelacyjnie upłynnia mieszankę betonową
 • Wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości
 • Zdecydowanie zmniejsza ilość wody zarobowej
 • Umożliwia ograniczenie czasu zagęszczania do niezbędnego minimum
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
 • Działa dyspergująco
 • Umożliwia znaczne podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej lub redukcję stosunku w/c

Zastosowanie

 •   BETON TOWAROWY
Baufert lab

Poznaj kulisy
laboratorium

Baufert dysponuje laboratorium , które zajmuję się prowadzeniem badań betonu, mieszanki oraz surowców. W ramach uzyskanej certyfikacji ZKP posiadamy również pion technologiczny.