Chemikalia

przemysłowe

Lignosulfonian

LIGNOSULFONIAN TECHNICZNY

Produkt końcowy przetwarzania ługu siarczynowego w przemyśle celulozowo-papierniczym, który jest jednym z odpadków siarczynowego sposobu warzenia drewna do otrzymania celulozy.

Zastosowanie:

  • W produkcji materiałów ogniotrwałych w charakterze tymczasowego spoiwa;
  • w charakterze korygującego dodatku w produkcji żwiru keramzytowego,
  • w charakterze wiązania podwyższonej wodoodporności do usuwania pyłu i umocnienia gruntu w budownictwie drogowym i wyrobiskach transportowych w kopalniach;
  • W przemyśle chemicznym w produkcji pestycydów i zaprawiaczy nasion,
  • Przy granulowaniu węgla technicznego i porowatych wypełniaczy ze sproszkowanych, sypkich materiałów, wsadów;
  • Przy aglomeracji rud czarnych metali i brykietowaniu drobnych frakcji węgla i specjalnego koksu, przy produkcji brykietów glino krzemowych;

Lignosulfonian sodowy:

Właściwości Standard wartości
Ułamek masowy substancji podstawowych,%, max 66
Ułamek masy substancji suchych,%, min 92
Zawartość popiołu, w odniesieniu do masy substancji suchych,%, max 25
pH 05/04
Ułamek masowy substancji redukujących,%, max 7
Wygląd Proszek
Kolor Brązowy

Opakowanie: big-bagi 500kg

Baufert lab

Poznaj kulisy
laboratorium

Baufert dysponuje laboratorium , które zajmuję się prowadzeniem badań betonu, mieszanki oraz surowców. W ramach uzyskanej certyfikacji ZKP posiadamy również pion technologiczny.