Domieszki

i dodatki do betonu

Fluid economy 201

Domieszka nowej generacji na bazie nisko stężonych polikarboksylatów o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji betonów towarowych średnich i wysokich klas wytrzymałościowych w tym także BWW i SCC

Opis

 • Doskonale upłynnia mieszankę betonową
 • Zapobiega sendymetacji i i bleedingu
 • Skraca czas mieszania
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 •  Nie napowietrza mieszanki betonowej
 • Znacząco redukuje ilość wody zarobowej
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu
   

 

Zastosowanie

 •  beton towarowy
 •  prefabrykacja

 

Fluid economy 202

Domieszka nowej generacji na bazie polikarboksylatów o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji betonów towarowych wysokich klas wytrzymałościowych w tym także BWW i SCC

Opis

 • Doskonale upłynnia mieszankę betonową
 • Zapobiega sendymetacji i i bleedingu
 • Skraca czas mieszania
 • Zwiększa wytrzymałości wczesne i końcowe
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 •  Nie napowietrza mieszanki betonowej
 • Znacząco redukuje ilość wody zarobowej
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu

 

Zastosowanie

 • beton towarowy
 •  prefabrykacja

 

Fluid economy 203

Domieszka nowej generacji na bazie polikarboksylatów o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji betonów towarowych wysokich klas wytrzymałościowych BWW i SCC w tym także przeznaczonych na bardzo rygorystyczne klasy ekspozycji

Opis

 • Doskonale upłynnia mieszankę betonową
 • Zapobiega sendymetacji i i bleedingu
 • Skraca czas mieszania
 • znacząco zwiększa wytrzymałości wczesne i końcowe
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Nie napowietrza mieszanki betonowej
 • Znacząco redukuje ilość wody zarobowej
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu

 

Zastosowanie

 •  beton towarowy
 •  prefabrykacja

 

Fluid economy 205

Domieszka nowej generacji na bazie polikarboksylatów o optymalnym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji betonów prefabrykowanych oraz sprężonych wysokich klas wytrzymałościowych BWW i SCC gdzie ze względów technologicznych wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości w czasie 24h.

Opis

 • Doskonale upłynnia mieszankę betonową
 • Znacząco redukuje ilość wody zarobowej
 • Zapobiega sendymetacji i i bleedingu
 • Skraca czas mieszania
 • Wygładza powierzchnie
 • Znacząco zwiększa wytrzymałości w zakresie 24h
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Nie napowietrza mieszanki betonowej
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu

Zastosowanie

 • beton towarowy
 • prefabrykacja

Fluid economy 204

Domieszka nowej generacji na bazie eterów polikarboksylanowych o optymalnym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji betonów prefabrykowanych wysokich klas wytrzymałościowych BWW i SCC

Opis

 • Doskonale upłynnia mieszankę betonową
 • Znacząco redukuje ilość wody zarobowej
 • Zapobiega sendymetacji i i bleedingu
 • Skraca czas mieszania
 • Wygładza powierzchnie
 • Znacząco zwiększa wytrzymałości wczesne
 • Poprawia zwilżalność ziaren cementu
 • Nie napowietrza mieszanki betonowej
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu
 • Powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia między składnikami betonu

Zastosowanie

 • beton towarowy
 • prefabrykacja
Baufert lab

Poznaj kulisy
laboratorium

Baufert dysponuje laboratorium , które zajmuję się prowadzeniem badań betonu, mieszanki oraz surowców. W ramach uzyskanej certyfikacji ZKP posiadamy również pion technologiczny.